• person_outline
    person_outline
    person
  • public
    public
    close
Sign in to your account
?
?

Choose Demos

Default
Launch
Default
Social Network
Launch
Social Network
Business
Launch
Business
Agency
Launch
Agency
Fitness
Launch
Fitness
Fashion
Launch
Fashion
TV Shows
Launch
TV Shows
Portfolio
Launch
Portfolio
F.A.Q.
Launch
F.A.Q.
About Us
Launch
About Us
Gallery
Launch
Gallery
Services
Launch
Services
Contact
Launch
Contact
Intro
Launch
Intro
Article
Launch
Article
Search
Launch
Search
Profile
Launch
Profile
Group
Launch
Group
Inbox
Launch
Inbox
Members Grid Canvas List
Launch
Members Grid Canvas List
Members Grid List
Launch
Members Grid List
Members Table List
Launch
Members Table List
Connections
Launch
Connections
Edit Profile
Launch
Edit Profile
Forum Index
Launch
Forum Index
Categories
Launch
Categories
Topics List
Launch
Topics List
Topic
Launch
Topic
New Topic
Launch
New Topic
Profile
Launch
Profile
Search
Launch
Search
Statistics
Launch
Statistics
User List
Launch
User List
Deep-Purple
Launch
Deep-Purple
Orange
Launch
Orange
Indigo
Launch
Indigo
Green
Launch
Green
Purple
Launch
Purple
Brown
Launch
Brown
Black
Launch
Black

Anjan TV Schedule

Time Shows
00:00:00 PEHCHAAN - ( R )
00:30:00 MARGDARSAN- ( R )
01:00:00 PREM KI YATRA
01:30:00 SHANTI KE SAFAR MAIN
02:00:00 AASHYAIN ( R )
02:30:00 SELF DISCOVERY ( R )
03:00:00 ZINDAGI- ( R )
03:30:00 BAJE ANHAD ( R ) 297 TO 300
04:00:00 PRABHU AARADHANA ( R )
05:00:00 NAI SUBAH ( R )
06:00:00 AARTIYAN
06:30:00 BAJE ANHAD ( R )
07:00:00 NAI SUBAH ( F )
08:00:00 PRABHU AARADHANA ( F )
08:30:00 MAA SHAKTI (R)
09:00:00 TELESHOPING-NADI VED
09:30:00 KARISHMA
12:00:00 TELESHOPPING- SADABAHAR SONG
12:30:00 NAI RAAH ( F )
13:00:00 MAA SHAKTI (R)
13:30:00 DAHANIYA KE THANA ( R )
14:00:00 GUNAHGAR (R1)
14:30:00 SADABAHAR SONG
15:00:00 JEEVAN DATA
17:30:00 TELESHOPING-SANYASI AYURVEDA
18:00:00 ZINDAGI- (F )
18:30:00 DHANIYA KE THANA ( F )
19:00:00 MAA SHAKTI ( F )
19:30:00 GHAR AAJA PRADESHI ( F )
20:00:00 WILAYTEE BABU
20:30:00 MOHE RANG DE ( SONG )
21:00:00 GUNAHGAR (F1)
Previous Show
Now GUNAHGAR (F1)
21:30:00 NAI RAAH ( R )
22:00:00 DHANIYA KE THANA ( R )
22:30:00 GHAR AAJA PRADESHI ( R )
23:00:00 WILAYTEE BABU ( R )
23:30:00 SAWAL JAWAB ( R )
Time Shows
00:00:00 PEHCHAAN - ( R )
00:30:00 MARGDARSAN- ( R )
01:00:00 PREM KI YATRA
01:30:00 SHANTI KE SAFAR MAIN
02:00:00 AASHYAIN ( R )
02:30:00 SELF DISCOVERY ( R )
03:00:00 ZINDAGI- ( R )
03:30:00 BAJE ANHAD ( R ) 301 TO 304
04:00:00 PRABHU AARADHANA ( R )
05:00:00 NAI SUBAH ( R )
06:00:00 AARTIYAN
06:30:00 BAJE ANHAD ( R )
07:00:00 NAI SUBAH ( F )
08:00:00 PRABHU AARADHANA ( F )
08:30:00 MAA SHAKTI (R)
09:00:00 TELESHOPING-NADI VED
09:30:00 TAJ MAHAL A monument of love
12:00:00 TELESHOPPING- SADABAHAR SONG
12:30:00 ZINDAGI KA FANDA ( F )
13:00:00 MAA SHAKTI (R)
13:30:00 DAHANIYA KE THANA ( R )
14:00:00 GUNAHGAR (R1)
14:30:00 SADABAHAR SONG
15:00:00 CHIRUTHA
17:30:00 TELESHOPING-SANYASI AYURVEDA
18:00:00 ZINDAGI- (F )
18:30:00 DHANIYA KE THANA ( F )
19:00:00 MAA SHAKTI ( F )
19:30:00 GHAR AAJA PRADESHI ( F )
20:00:00 WILAYTEE BABU
20:30:00 MOHE RANG DE ( SONG )
21:00:00 GUNAHGAR (F1)
21:30:00 ZINDAGI KA FANDA ( R )
22:00:00 DHANIYA KE THANA ( R )
22:30:00 GHAR AAJA PRADESHI ( R )
23:00:00 WILAYTEE BABU ( R )
23:30:00 SAWAL JAWAB ( R )
Time Shows
00:00:00 PEHCHAAN - ( R )
00:30:00 MARGDARSAN- ( R )
01:00:00 PREM KI YATRA
01:30:00 SHANTI KE SAFAR MAIN
02:00:00 AASHYAIN ( R )
02:30:00 SELF DISCOVERY ( R )
03:00:00 ZINDAGI- ( R )
03:30:00 BAJE ANHAD ( R ) 305 TO 308
04:00:00 PRABHU AARADHANA ( R )
05:00:00 NAI SUBAH ( R )
06:00:00 AARTIYAN
06:30:00 BAJE ANHAD ( R )
07:00:00 SHANTI SAMBHAV HAI (F)
08:00:00 PRABHU AARADHANA COMBO
09:00:00 TELESHOPING-NADI VED
09:30:00 INTEHA
12:00:00 TELESHOPPING- SADABAHAR SONG
12:30:00 SHANTI SAMBHAV HAI (R)
13:30:00 TARANA ( F )
14:00:00 GHAR AAJA PRADESHI-COMBO
14:30:00 SADABAHAR SONG
15:00:00 GUNAH
17:30:00 SHANTI SAMBHAV HAI (R)
18:30:00 TELESHOPING-SANYASI AYURVEDA
19:00:00 MOHE RANG DE ( F )
20:00:00 MAA SHAKTI COMB0
21:00:00 TUM SA NAHI DEKHA
23:30:00 SAWAL JAWAB ( R )
Time Shows
00:00:00 PEHCHAAN - ( R )
00:30:00 MARGDARSAN- ( R )
01:00:00 PREM KI YATRA
01:30:00 SHANTI KE SAFAR MAIN
02:00:00 AASHYAIN ( R )
02:30:00 SELF DISCOVERY ( R )
03:00:00 ZINDAGI- ( R )
03:30:00 BAJE ANHAD ( R ) 282 TO 285
04:00:00 PRABHU AARADHANA ( R )
05:00:00 NAI SUBAH ( R )
06:00:00 AARTIYAN
06:30:00 BAJE ANHAD ( R )
07:00:00 NAI SUBAH COMBO
08:00:00 PRABHU AARADHANA COMBO
09:00:00 TELESHOPING-NADI VED
09:30:00 BHAJANS & SONGS
10:00:00 SHANTI SAMBHAV HAI LIVE from BAREILLY
12:30:00 AASHYAIN ( F )
13:00:00 SELF DISCOVERY ( F )
13:30:00 MARGDARSHAN ( R )
14:00:00 GHAR AAJA PRADESHI-COMBO
14:30:00 SADABAHAR SONG
15:00:00 KACHA LIMBOO®
17:30:00 TELESHOPING-SANYASI AYURVEDA
18:00:00 ZINDAGI- (F )
18:30:00 Sawdhan Pyar Mein Combo
19:00:00 MOHE RANG DE ( F )
20:00:00 MAA SHAKTI COMB0
21:00:00 SAB SE BADA GURU
23:30:00 SAWAL JAWAB ( R )
Time Shows
00:00:00 PEHCHAAN - ( R )
00:30:00 MARGDARSAN- ( R )
01:00:00 PREM KI YATRA
01:30:00 SHANTI KE SAFAR MAIN
02:00:00 AASHYAIN ( R )
02:30:00 SELF DISCOVERY ( R )
03:00:00 ZINDAGI- ( R )
03:30:00 BAJE ANHAD ( R ) 286 TO 289
04:00:00 PRABHU AARADHANA ( R )
05:00:00 NAI SUBAH ( R )
06:00:00 AARTIYAN
06:30:00 BAJE ANHAD ( R )
07:00:00 NAI SUBAH ( F )
08:00:00 PRABHU AARADHANA ( F )
08:30:00 MAA SHAKTI (R)
09:00:00 TELESHOPING-NADI VED
09:30:00 KAR LO TIME PASS
12:00:00 TELESHOPPING- SADABAHAR SONG
12:30:00 SAWAL JAWAB ( F )
13:00:00 MAA SHAKTI (R)
13:30:00 DAHANIYA KE THANA ( R )
14:00:00 SAWDHAN PYAR MEIN
14:30:00 SADABAHAR SONG
15:00:00 AAKARSHAN
17:30:00 TELESHOPING-SANYASI AYURVEDA
18:00:00 ZINDAGI- (F )
18:30:00 DHANIYA KE THANA ( F )
19:00:00 MAA SHAKTI ( F )
19:30:00 GHAR AAJA PRADESHI ( F )
20:00:00 WILAYTEE BABU
20:30:00 MOHE RANG DE ( SONG )
21:00:00 GUNAHGAR (F1)
21:30:00 SAWAL JAWAB ( R )
22:00:00 DHANIYA KE THANA ( R )
22:30:00 GHAR AAJA PRADESHI ( R )
23:00:00 WILAYTEE BABU ( R )
23:30:00 SAWAL JAWAB ( R )
Time Shows
00:00:00 PEHCHAAN - ( R )
00:30:00 MARGDARSAN- ( R )
01:00:00 PREM KI YATRA
01:30:00 SHANTI KE SAFAR MAIN
02:00:00 AASHYAIN ( R )
02:30:00 SELF DISCOVERY ( R )
03:00:00 ZINDAGI- ( R )
03:30:00 BAJE ANHAD ( R ) 290 TO 292
04:00:00 PRABHU AARADHANA ( R )
05:00:00 NAI SUBAH ( R )
06:00:00 AARTIYAN
06:30:00 BAJE ANHAD ( R )
07:00:00 NAI SUBAH ( F )
08:00:00 PRABHU AARADHANA ( F )
08:30:00 MAA SHAKTI (R)
09:00:00 TELESHOPING-NADI VED
09:30:00 GLAMOUR GIRL
12:00:00 TELESHOPPING- SADABAHAR SONG
12:30:00 PEHCHAAN - ( F )
13:00:00 MAA SHAKTI (R)
13:30:00 DAHANIYA KE THANA ( R )
14:00:00 GUNAHGAR (R1)
14:30:00 SADABAHAR SONG
15:00:00 LOVE IN NEPAL
17:30:00 TELESHOPING-SANYASI AYURVEDA
18:00:00 ZINDAGI- (F )
18:30:00 DHANIYA KE THANA ( F )
19:00:00 MAA SHAKTI ( F )
19:30:00 GHAR AAJA PRADESHI ( F )
20:00:00 WILAYTEE BABU
20:30:00 MOHE RANG DE ( SONG )
21:00:00 GUNAHGAR (F1)
21:30:00 PEHCHAAN - ( R )
22:00:00 DHANIYA KE THANA ( R )
22:30:00 GHAR AAJA PRADESHI ( R )
23:00:00 WILAYTEE BABU ( R )
23:30:00 SAWAL JAWAB ( R )
Time Shows
00:00:00 PEHCHAAN - ( R )
00:30:00 MARGDARSAN- ( R )
01:00:00 PREM KI YATRA
01:30:00 SHANTI KE SAFAR MAIN
02:00:00 AASHYAIN ( R )
02:30:00 SELF DISCOVERY ( R )
03:00:00 ZINDAGI- ( R )
03:30:00 BAJE ANHAD ( R ) 293 TO 296
04:00:00 PRABHU AARADHANA ( R )
05:00:00 NAI SUBAH ( R )
06:00:00 AARTIYAN
06:30:00 BAJE ANHAD ( R )
07:00:00 NAI SUBAH ( F )
08:00:00 PRABHU AARADHANA ( F )
08:30:00 MAA SHAKTI (R)
09:00:00 TELESHOPING-NADI VED
09:30:00 KAUN HAI JO SAPNO MEIN AAYA
12:00:00 TELESHOPPING- SADABAHAR SONG
12:30:00 MARGDARSAN- ( F )
13:00:00 MAA SHAKTI (R)
13:30:00 DAHANIYA KE THANA ( R )
14:00:00 GUNAHGAR (R1)
14:30:00 SADABAHAR SONG
15:00:00 KASOOR
17:30:00 TELESHOPING-SANYASI AYURVEDA
18:00:00 ZINDAGI- (F )
18:30:00 DHANIYA KE THANA ( F )
19:00:00 MAA SHAKTI ( F )
19:30:00 GHAR AAJA PRADESHI ( F )
20:00:00 WILAYTEE BABU
20:30:00 MOHE RANG DE ( SONG )
21:00:00 GUNAHGAR (F1)
21:30:00 MARGDARSAN- ( R )
22:00:00 DHANIYA KE THANA ( R )
22:30:00 GHAR AAJA PRADESHI ( R )
23:00:00 WILAYTEE BABU ( R )
23:30:00 SAWAL JAWAB ( R )
JF Mobile Menu Pro